DE LEERGELD FORMULE

Om kinderen mee te laten doen met hun leeftijdgenootjes, past Leergeld een bijzondere werkwijze toe: de Leergeld formule. De Leergeld formule vormt een belangrijk onderdeel van onze manier van werken en bestaat uit de volgende stappen:

3 Stappen

1. Huisbezoek

Gezinnen die Leergeld om hulp vragen, worden na het doen van een eerste aanvraag thuis bezocht door een intermediair. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt de hulpbehoefte geïnventariseerd en vindt toetsing plaats van de inkomens- en (eventuele) schuldensituatie.

2. Bemiddeling

Met ouders of verzorgers wordt besproken wat de mogelijkheden zijn op basis van bestaande/voorliggende voorzieningen van anderen, zoals gemeenten of andere instanties/organisaties.

3. Follow-up

Na afhandeling van de aanvragen die bij Leergeld binnenkomen, blijft het contact met de betreffende gezinnen doorgaans bestaan. Een nieuwe aanvraag kan worden ingediend via een e-mail of het aanvraagformulier.

Goed om te weten

  • De doorlooptijd bij een eerste aanvraag is, afhankelijk van de drukte, 3 tot 5 weken.
  • De gegevens die nodig zijn voor een aanvraag vindt u in het aanvraagformulier.
  • Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling genomen.