PRIVACY REGLEMENT

Stichting Leergeld Lelystad, gevestigd Postbus 587, 8200 AN Lelystad, is verantwoordelijk voor
de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website: https://leergeld-lelystad.nl
Tel: 06 17 508 654
e-mail: info@leergeld-lelystad.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Stichting Leergeld Lelystad verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken betreffen:
• Voorletters, naam, adres, postcode, plaats, telefoon, mobiel, e-mailadres, netto inkomen per maand, geboortedatum.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@leergeld-lelystad.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Stichting Leergeld Lelystad verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

Geautomatiseerde besluitvorming:
Stichting Leergeld Lelystad neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Leergeld Lelystad) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Stichting Leergeld Lelystad bewaart de gegevens van de aanvrager totdat het jongste kind in het gezin 18 jaar geworden is.
Voorletters, naam, adres, postcode, plaats, telefoon, mobiel, e-mailadres, netto inkomen per maand, geboortedatum.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Stichting Leergeld Lelystad verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de 
uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Stichting Leergeld Lelystad gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Stichting Leergeld Lelystad neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er 
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@leergeld-lelystad.nl.

Jeugd met fiets