MISSIE

Leergeld wil op een duurzame manier investeren in de participatie en ontwikkeling van kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen. Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen.

Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor ontwikkelen deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk zodat ze later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving.

Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt voorkomen dat de maatschappij er later duur “leergeld” voor gaat betalen.

Het motto van Leergeld is: “Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen”.

De lange termijn ambitie van Leergeld is dat alle kinderen kunnen meedoen.