Leergeld heeft maatschappelijke impact

Het werk van Leergeld heeft niet alleen een direct effect op de kinderen, maar levert ook een toegevoegde maatschappelijke waarde (impact). Een social return on investment (SROI) onderzoek, wees uit dat iedere Euro, geïnvesteerd in Leergeld, de maatschappij tussen de €2,00 en €8,00 oplevert.

Hiernaast creëert Leergeld waarde voor de (lokale) overheid, doordat Leergeld een aanvullende werking heeft op het minimabeleid. Leergeld zorgt voor een betere benutting en beter bereik van de bestaande voorzieningen en instellingen.