Voor wie?

Ondersteuning door Leergeld Lelystad is bedoeld voor kinderen van 4 tot 18 jaar, die wonen in de gemeente Lelystad en waarvan de ouders een beperkt inkomen hebben.
De norm die Leergeld Lelystad hiervoor hanteert is 150% van de bijstandsnorm:
– maximaal inkomen alleenstaand: 1925 euro,
– of getrouwd/samenwonend: 2751 euro.

Ouders van kinderen, die worden geholpen bij de sanering van hun schulden, of slachtoffer zijn van de kinderopvangtoeslagaffaire, kunnen ook een beroep op ons doen.

Wat kunt u o.a. aanvragen?

  • goede 2dehands fiets voor kinderen vanaf 6 jaar
  • refurbished computer voor kinderen vanaf 11 jaar
  • schoolreis, kamp en excursies
  • specifieke kosten voor MBO-opleiding: verplichte kleding/gereedschap

Het doel van de aanvraag moet duidelijk zijn. Wat wil men ontvangen? Wat zijn de kosten? Is er nog meer nodig voor andere kinderen binnen het gezin? Deze vragen komen allemaal aan bod tijdens het huisbezoek.
Het helpt als u deze gegevens al hebt verzameld wanneer de intermediair op huisbezoek komt. Financiële ondersteuning door Leergeld wordt rechtstreeks met de leverancier van het product afgerekend.
Goedgekeurde aanvragen bij één gezin geven geen recht op toekenning in andere gevallen.


Hoe hoog mag het netto inkomen zijn ?

De hoogte van uw inkomen of uitkering hangt af van uw leeftijd en uw leefsituatie.

Elk jaar op 1 januari en op 1 juli worden de bijstandsnormen opnieuw vastgesteld. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning door Leergeld Lelystad mag het netto inkomen niet hoger zijn dan 150% van de bijstandsnorm.
De hoogte van het inkomen (normbedrag, inclusief vakantietoeslag), die voor Leergeld Lelystad geldt om in aanmerking te komen voor ondersteuning kunt u terugvinden via de website van rijksoverheid.

Jeugd met fiets

Welke kosten worden vergoed?

N

Fiets voor kinderen vanaf 6 jaar

N

Laptops voor kinderen vanaf 11 jaar

N

Verstrekking schoolstartpakket voor 1e jaars van de middelbare school

N

Financiële tegemoetkoming in kosten voor: schoolreis en excursie.

Welke kosten worden NIET vergoed?

Reiskosten van huis naar school

Kosten met betrekking tot een geloofsovertuiging

Vrijwillige ouderbijdrage, schoolmelk, schoolfoto’s, borg

Gymkleding en schoolboeken

Betalingsachterstanden, deurwaarderskosten, incassokosten

Reguliere vakanties met gezin of familieleden

Exclusieve schoolreizen

Persoonlijke cadeaus en zaken die met de privésfeer te maken hebben

Sportkleding en sportschoenen

Kinderfietsen tot 6 jaar