Financiële tegemoetkoming

Leergeld Lelystad ondersteunt kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar, die wonen in de gemeente Lelystad en waarvan de ouders een beperkt inkomen hebben, tot maximaal 150% van de bijstandsnorm.

Gezinnen die worden geholpen bij sanering van schulden en slachtoffers van de kinderopvangtoeslag affaire kunnen ook een aanvraag bij ons indienen.

Schoolreis/kamp/excursie

Leergeld vergoed kosten voor schoolreis, kamp en excursies die door de school worden georganiseerd. De kosten worden rechtstreeks aan de school vergoed.

Vul hiervoor het onderstaande aanvraagformulier in. Geef in het formulier aan:
– Naam en rekeningnummer van de school
– Naam en groep van het kind waarvoor de aanvraag wordt gedaan
– Hoogte van het bedrag en eventueel betalingskenmerk

Startpakket middelbare school
Leergeld stelt voor kinderen in groep 8 een startpakket voor de middelbare school beschikbaar. Dit pakket bestaat uit een rugtas die gevuld is met praktische schoolspullen.
Het startpakket kan per kind 1x worden aangevraagd, bij de overstap van de basisschool naar de middelbare school.

Vul hiervoor het aanvraagformulier in.

 

Welke kosten worden NIET vergoed?

Reiskosten van huis naar school

Kosten met betrekking tot een geloofsovertuiging

Vrijwillige ouderbijdrage, schoolmelk, schoolfoto’s, borg

Betalingsachterstanden, deurwaarderskosten, incassokosten

Gymkleding en schoolboeken

Exclusieve schoolreizen

Reguliere vakanties met gezin of familieleden

Persoonlijke cadeaus en zaken die met de privésfeer te maken hebben

Sportkleding en sportschoenen

Kinderfietsen tot 8 jaar