Dank u wel!

Wij hebben uw donatie ontvangen!
Wij willen u hartelijk bedanken voor uw gulle gave.