Stichting Leergeld Lelystad

Postbus 587

8200 AN Lelystad

Mob. : 06 17 508 654
E-mail : info@leergeld-lelystad.nl
URL : www.leergeld-lelystad.nl
IBAN : NL86 RABO 0121 8542 72

Eerste aanmelding

Leergeld Lelystad heeft geen bezoekadres. Na ontvangst van uw aanvraag wordt er door één van onze intermediairs een afspraak met u gemaakt voor een huisbezoek. In dit huisbezoek wordt de aanvraag verder uitgewerkt. Zodra uw aanvraag tijdens het huisbezoek compleet is gemaakt zal uw aanvraag worden beoordeeld door de beoordelingscommissie. Deze kan de aanvragen goedkeuren of afwijzen. Wanneer de aanvraag is beoordeeld ontvangt u binnen enkele weken een bericht met het genomen besluit. Het toegekende bedrag wordt rechtstreeks aan de school, instelling of vereniging betaald.

Bezwaar maken tegen het besluit is niet mogelijk.

Om een aanvraag in te dienen, kunt u, als ouder of verzorger, telefonisch, per e-mail of brief contact opnemen met de Leergeld Lelystad. De gegevens, die in ieder geval nodig zijn voor het indienen van een aanvraag, vindt u bij het aanvraagformulier.

Na ontvangst van de aanvraag maakt de Leergeld intermediair een afspraak met u en komt bij u thuis. Hij/zij neemt uw aanvraag volledig met u door. Het gaat hierbij om praktische informatie:

  • voor wie, welk kind is de aanvraag
  • om welke activiteit gaat het
  • via welke school, club of instelling
  • wanneer zal de activiteit plaatsvinden
  • hoe lang zal de activiteit duren

De aanvragen voor activiteiten, lidmaatschap van diverse clubs, etc, gelden maximaal voor één jaar. Na dat jaar kan er een nieuw verzoek worden ingediend voor een volgend seizoen. Incidentele activiteiten, veelal schoolactiviteiten, kunnen door het jaar heen aangevraagd worden.

Aanvragen die voorzien zijn van alle gevraagde gegevens, kunnen snel door ons behandeld worden.

Mochten er gegevens ontbreken dan gaat dit ten koste van een snelle afhandeling.