Stichting Leergeld Lelystad

Postbus 587

8200 AN Lelystad

Mob. : 06 17 508 654
E-mail : info@leergeld-lelystad.nl
URL : www.leergeld-lelystad.nl
IBAN : NL86 RABO 0121 8542 72

Effectiviteit

Leergeld bereikt met haar formule ook gezinnen in armoede die veelal onbereikbaar lijken voor overheidsinstanties. Er zijn verschillende factoren die hierbij een rol spelen:

  • Leergeld is laagdrempelig
  • Leergeld heeft persoonlijk contact met het gezin
  • Leergeld is de brug tussen kind en bestaande (lokale) voorzieningen
  • Leergeld is een laatste materieel vangnet
  • Leergeld werkt zeer lokaal en is lokaal sterk ingebed
  • Leergeld werkt heel nauw samen met het onderwijs
  • Leergeld werkt snel
  • Leergeld heeft een signaalfunctie richting de overheid

Leergeld heeft ook een maatschappelijke impact

Het werk van Leergeld heeft niet alleen een direct effect op de kinderen die weer mee kunnen doen, maar levert ook een toegevoegde maatschappelijke waarde (impact). Een social return on investment (SROI) onderzoek, wees uit dat iedere Euro, geïnvesteerd in Leergeld, de maatschappij tussen de € 2,00 en € 8,00 oplevert.

Dit uit zich met name in kostenbesparingen voor de volgende stakeholders: het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Hiernaast creëert Leergeld waarde voor de lokale overheid, doordat Leergeld een aanvullende werking heeft op het minimabeleid. Leergeld zorgt voor een betere benutting en beter bereik van de bestaande voorzieningen en instellingen.