Bericht overgenomen van de landelijke Stichting Leergeld Nederland.

Bussemaker in gesprek over hoogte schoolkosten mbo’s!

Onze campagne over de hoge schoolkosten voor leerplichtige mbo-ers heeft eind 2015 resultaat opgeleverd!

Eind oktober heeft de Tweede Kamer een motie van de PvdA aangenomen, waarin de partij de regering verzoekt om in overleg te gaan met de MBO Raad, Leergeld, mbo-instellingen en JOB, over onder meer de schoolkosten en de financiële belemmeringen. Minister Bussemaker van Onderwijs heeft in december 2015 laten weten in gesprek te gaan met de MBO Raad en andere betrokkenen over de hoogte van de schoolkosten in het mbo. Daarbij wordt het belang van de uitwisseling van goede voorbeelden tussen mbo-instellingen benadrukt.

De partijen moeten overleggen over hoe de schoolkosten voor opleidingen in het mbo tot een absoluut minimum beperkt kunnen worden en hoe ze hierop toezien. Ook moeten alle financiële belemmeringen voor toegang tot en deelname aan het mbo weggenomen worden. Bussemaker heeft laten weten dat de oproep van Stichting Leergeld aan mbo-instellingen om soberheid te betrachten wordt ondersteund. “Mbo-instellingen moeten tijdig en duidelijk communiceren over extra opleidingskosten en voorzieningen treffen voor studenten uit minima gezinnen”, aldus de bewindsvrouw.

De PvdA wil verder dat er wanneer nodig een noodfonds ingesteld wordt waarop ouders van 16- en 17-jarige kinderen van minima een beroep kunnen doen, zodat zij de nog bestaande schoolkosten kunnen voldoen. Volgens Bussemaker is er voor dit voorstel nog wel een aantal punten dat nadere uitwerking moet hebben. Deze hebben onder meer betrekking op de vulling, de positionering en de juridische status van het fonds.

De eerste stap moet echter gericht zijn op het voorkómen van het schoolkostenprobleem. Daarbij zijn de mbo-instellingen aan zet. De opvatting dat de schoolkosten zo laag mogelijk moeten worden gehouden wordt gedeeld. In overleg met Stichting Leergeld en JOB, zal de komende periode meer inzicht worden verzameld over de omvang van de problematiek rond schoolkosten in het mbo waarbij specifiek gekeken zal worden naar de groep mbo-studenten van 16 en 17 waarvan de ouders voorheen een vergoeding kregen vanuit de WTOS”, aldus Bussemaker. Er wordt ook een onderzoek gestart. Pas als de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn wordt de Kamer geïnformeerd. Dit zal waarschijnlijk eind van het voorjaar zijn.

Leergeld is en blijft nauw betrokken bij dit proces en houdt u ook in 2016 op de hoogte van de vorderingen!
Immers: alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen!

Related Posts