Stichting Leergeld Lelystad

Postbus 587

8200 AN Lelystad

Mob. : 06 17 508 654
E-mail : info@leergeld-lelystad.nl
URL : www.leergeld-lelystad.nl
IBAN : NL86 RABO 0121 8542 72

Voor wie ?

Hoe hoog mag het netto inkomen zijn?

De hoogte van uw bijstandsuitkering hangt af van uw leeftijd en uw leefsituatie. De gemeente vult uw inkomen aan tot de bijstandsnorm die voor u geldt.

Elk jaar op 1 januari en op 1 juli worden de bijstandsnormen opnieuw vastgesteld. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning door Leergeld Lelystad mag het netto inkomen niet hoger zijn dan 125% van de bijstandsnorm.

De hoogte van het inkomen (Normbedrag, inclusief vakantietoeslag), die voor Leergeld Lelystad geldt om in aanmerking te komen voor ondersteuning zijn de volgende:

Nettobedragen bijstand (inclusief 125%) per 1 januari 2020

Alleenstaande ouder (inclusief 125%)

€ 1.315,00

Gehuwd en ongehuwd samenwonend (inclusief 125%)

€ 1.878,75

Bij een aanvraag voor een vergoeding voor kinderen van 16 en 17 jaar wordt wel gekeken naar de inkomsten van deze kinderen uit een baantje.