De ervaring heeft ons geleerd dat er veel vraag is naar de website adressen van de verschillende instanties.

We hebben deze "links" voor u op een rijtje gezet en hopen dat u er iets aan heeft. De lijst zal zeker niet volledig zijn. We houden ons dan ook aanbevolen voor aanvullende suggesties.

Belastingdienst

www.belastingdienst.nl

Bereken uw recht

www.nibud.nl/berekenuwrecht

Bureau Jeugdzorg

www.bjzflevo.nl

Centrum voor Kunst en Cultuur (De Kubus)

www.dekubuslelystad.nl

Clientenraad Werk Zorg en Inkomen

www.lelystad.nl/nl/Gemeente/Wonen_en_leven/Werk_en_inkomen.html

Duo regeling

www.duo.nl/particulieren/studiefinanciering/studiefinanciering.asp

Gemeente Lelystad

www.lelystad.nl

Hulp bij formulieren invullen (Stichting IDO)

www.ido-lelystad.nl/

Kanspunt Centrum Jeugd en Gezin Lelystad

www.cjglelystad.nl

Kinderopvang

www.skl.nl

Kringloopwinkel

www.degroenesluis.nl

Kringloopwinkel

www.hetgoed.nl

Leger des Heils

flevoland.legerdesheils.nl/lelystad-maerlant

Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland

www.mdflevoland.nl/

Openbare bibliotheek

www.flevomeerbibliotheek.nl/informatie/vestigingen/lelystad.php

Slachtofferhulp

www.slachtofferhulp.nl

Sociale wetgeving

http://www.zorgwijzer.nl/faq/sociale-zekerheid

Vluchtelingenwerk

www.vwzhn.nl

Voedselbank

www.ido-lelystad.nl/werkgroep_dkv

Zorgloket Lelystad

www.lelystad.nl/zorg